We help the world growing since 1991

Чанарын баталгаа

Чанарын систем

Туршилтын байгууламж

Хэмжилтийн хяналтын дэвшилтэт арга

Битүүмжлэлийн байрлалын даралтын үзүүлэлтийг шинжилж, бүтээгдэхүүний шинжилгээний нарийвчлалыг сайжруулах зорилгоор Японоос гаргасан гадаргын даралтын шинжилгээний дэвшилтэт багажийг Хятадад анх удаа нэвтрүүлж байна.

Хүргэлтийн үйлчилгээний чанарын хяналт ба баталгаажуулалт

Өндөр чанар

БНХАУ-д жилдээ арав гаруй мянган ширхэг дизель хөдөлгүүр үйлдвэрлэдэг 17 дизель хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч байдгаас манай компани 12-ыг нь нийлүүлж, арав гаруй мянган ширхэгийн ажилчид 70.59 гаруй хувьтай, олон гол хөдөлгүүрийн үйлдвэрүүдээс нэр дэвшсэн. шилдэг ханган нийлүүлэгчийн хувьд.